Aktiviteter

 Håll också koll på patientinfo fliken! Där lägger vi in info från bla regionen.


OBS!!! All vattengympa för personer som inte har haft en stroke, sker i mån av plats. Om det blir för fullt i bassängen får icke stroke drabbade kliva upp ur vattnet.!!!!!!! Ändringar i grupperna kan ske om vi får in nya medlemmar som haft en stroke.

Gäller alla badgrupper !!!!!!!!!!!

Deltagaravgiften betalas i början av terminen. Inbetalningskort delas ut på badet efter några gånger. Inbetald deltagaravgift återbetalas inte!


VATTENGYMPA   Korpen rehab,

Brömsebroväg 8 Visby

 

Onsdagar kl. 18:00-19:00  Medelgympa

För dig som klarar sig själv i vattnet och tränar på egenhand.

Den som behöver assistans i samband med badet, ordnar det själv för föreningen har inte dessa möjligheter

Höstterminen börjar den 4 sept och avslutas den 18 dec 

Med reservation för ev ändringar. 

Ledare: Elisabeth Johansson

Terminsavgiften är 600 kr för medlemmar som haft en stroke, övriga 750kr

Anmälan till: Annette Möllerström tel: 21 81 55/0739740320

eller mejl:annettemollerstrom@hotmail.com

 


Onsdagar kl. 19:00-20:00 Tuffare träning

För dig som kommit lite längre och känner att du orkar med en tuffareträning.

Den som behöver assistans i samband med badet, ordnar det själv för föreningen har inte dessa möjligheter.

Höstterminen börjar den 4 sept och avslutas den 18 dec

Med reservation för ev ändringar. 

Ledare: Elisabeth Johansson

Terminsavgiften är 600 kr för medlemmar som haft en stroke, övriga 750kr.

Anmälan till: Annette Möllerström tel: 21 81 55/0739740320 eller mejl:annettemollerstrom@hotmail.com

 

___________________________________________________________________________________________

 

Torsdagar kl. 16:00-17:00 Lättgympa i lugnare grupp

Gemensam grupp, framför allt för Dig som behöver lite mera anpassad träning. Assistent i vattnet är ingethinder

Den som behöver assistans i samband med badet, ordnar det själv för föreningen har inte dessa möjligheter.

Höstterminenbörjar den 5 sept och avslutas den 19 dec

Med reservation för ev ändringar. 

Ledare: Elisabeth Johansson 

Terminsavgiften är 600 kr för medlemmar som haft en stroke, övriga 750kr.

Anmälan till: Annette Möllerström tel: 21 81 55/0739740320 eller mejl:annettemollerstrom@hotmail.com

 

 


Kilåkern, Slite

Torsdagar kl.  14:00-15:00

Är öppen för både de som insjuknat i stroke, Parkinson eller annan neurologisk sjukdom.

Den som behöver assistans i samband med badet, ordnar det själv för föreningen har inte dessa möjligheter.

Höstterminen: Datum inte bestämt på grund av renovering.

Ledare: Sofia Karlsson

Terminsavgiften är 600 kr för medlemmar som haft en stroke, övriga 750kr.

Anmälan till: Annette Möllerström Tel: 21 81 55/0739740320 eller mejl:annettemollerstrom@hotmail.com

 

 ______________________________________________________________________________________

 

Hemsebadet, Hemse Fredagar kl.11:00-12:00

Är öppen för både de som insjuknat i stroke, parkinson eller annan neurologisk sjukdom.

Den som behöver assistans i samband med badet, ordnar dets jälv för föreningen har inte dessa möjligheter.

Höstterminen börjar den 6 sept och avslutas den 13 dec

Ledare: Ann Havorgård och Birgitta Falk

Terminsavgiften är 600 kr för medlemmar som haft en stroke, övriga 750kr.

Anmälan till: Annette Möllerström Tel: 21 81 55/0739740320 eller mejl:annettemollerstrom@hotmail.com

 


 GYMNASTIK

Korpen, Brömsebroväg 8     

Måndagar kl. 16:30-17:30 Redskapsgympa, lättgympa

Alla oavsett funktionshinder är välkomna. Du som behöver, har ledsagare/assistent med.

Kan du stå, gå något steg med eller utan hjälp av ledsagare är du välkommen.

Höstterminen börjar den 2 sept och avslutas den 16 dec

Med reservation för ev ändringar

Ledare: Elisabeth Johansson

Terminsavgiften är 600 kr för medlemmar som haft en stroke, övriga 750 kr.

Anmälan till: Annette Möllerström Tel: 21 81 55/0739740320 eller mejl:annettemollerstrom@hotmail.com

 

 ____________________________________________________________________________________

 

Gymnastik, FormVisborg

Visborgsallén 33 Visby( P18området)

Tisdagar kl 10:00-11:00 Balans och koordination

”Gympa för kroppen & knoppen”, hopp och lek. Du bör röra dig relativt fritt istående.

Höstterminen börjar den 3 sept och avslutas den 17 dec.

Med reservation för ev ändringar.

Ledare: Elisabeth Johansson

Terminsavgiften är 600 kr för medlemmar som haft en stroke, övriga 750kr.

Anmälan till: Annette Möllerström Tel: 21 81 55/0739740320 eller mejl:annettemollerstrom@hotmail.com

            


 

 

 

Yoga på Form Visborg.

I Form Visborgs regi, Visborgsallén 33 i Visby.

Om du är intresserad av att prova på yoga, är det här kanske något för dig.

Lugn yoga tisdagar kl. 09:00- 10:00
Se www.formgotland.se

Ledare: Elisabeth Johansson


      


_________________________________________________________

 

JULBORD

 Den 7/12 klockan 17:30 intar vi en jultallrik på Restaurang Joda i Visby.

Sista anmälningsdag: 1/12 till Annette, 0739740320  annettemollerstrom@hotmail.com

Alla medlemmar har fått inbjudan skickad via post eller e-post

 ___________________________________________________________________

 

OBS!!!!!! Håll koll på vår hemsida: www.strokegotland.se

På sidan kommer vi lägga ut möten och evenemang om inte är bokade när häftet trycks.

Kolla också under Handikappföreningar i tidningen och Hela Gotland

___________________________________________________________________________________________ 

 

Anhörigstöd - vad är det?

I Anhörigstödet erbjuder vi dig som anhörig enskilda samtal, gruppverksamheter, anhörigcaféer och informationstillfällen.

Vi tror att du bäst vet vad du behöver, och att vi kan hjälpa dig att ventilera tankar och hitta nya vägar att orka.

Vänta inte för länge med att kontakta oss, en tidig kontakt kan vara viktig för att du ska fortsätta att må bra! Vi försöker också hjälpa dig med information och kan vid behov hänvisa dig vidare.

På Anhörigcenter träffar du anhörigombud och någon av våra frivilliga, som ser till att det finns kaffe och fika till självkostnadspris. På våra Anhörigcaféer har du möjlighet att träffa andra anhöriga.

Anhörigcenter

Du som är anhörig är välkommen till Anhörigcenter. Här träffar du andra anhöriga, anhörigombud eller anhörigkonsulent samt frivilliga i anhörigstödet.
Vissa av våra träffar är öppna både för dig som anhörig och din närstående. Kika gärna i programmet för mer information!

Vi har verksamhet på Anhörigcenter runtom på Gotland.

Visby (Gråbo Torg 3), Fårösund (Röda Korsets kupa), Slite (Röda Korsets kupa), Hemse (Röda Korsets kupa), Klintehamn (Röda Korsets kupa), Burgsvik (biblioteket)

Anhöriggrupper

Vi startar nya grupper efter hand vi har underlag, därför kan vi i nuläget inte säga när respektive grupp startar. Kontakta oss för mer information och intresseanmälan! 

Det finns även andra verksamheter inom socialförvaltningen som erbjuder anhörigstöd enskilt och i grupp, till exempel Familjestödsenheten med Tryggvegrupper, eller Alkohol- och drogrådgivning samt MiniMaria. Läs mer på deras hemsidor eller ring via växeln, för mer information!

Såhär säger våra deltagare

"En ventil för att orka och kanske släppa taget lite..."
"Det har känts givande, tryggt och lärorikt!"
"Har fått mer kött på benen, hur lösa problem."
"Jag har fått fler perspektiv på min egen situation som anhörig och nya insikter."

För övergripande frågor och tidsbokning  E-post: anhorigstod@gotland.se

     Anhörigkonsulent/teamledare:                                                                        CatharinaSiedberg 0498-204631 mejl:catharina.siedberg@gotland.se 

     Anhörigkonsulent:                                                                                                                                       Malin Bäckstäde Tfn:0498-204742  mejl:malin.backstade@gotland.se  

     Anhörigombud:                                                                                                                                                Yvonne Bergqvist Tfn:0498-268846  mejl:yvonne.bergqvist@gotland.se                         


_________________________________________________________________________________________

 

LITE SMÅTT OCH GOTT OCH TIPS:


Gunnel Westergren, syn och hörselinstruktör, informerade på årsmötet. Hörselvården har lång väntetid. Man kan då vända sig till Gunnel. Hennes kontaktuppgifter är: tel 0498-268317 el 073-7658653 e-post: gunnel.westergren@gotland.se Du får gärna ta kontakt med henne om du har några problem som hon kanske kan hjälpa dig med. Gunnel gör kostnadsfria hembesök. Från Tolkcentralen kan man gratis få hjälp med syntolk om man är i behov av det vid tex möten, läkarbesök m.m Dom har tystnadsplikt.

 

  

Om du går in på www.youtube.com och söker på aron sjöberg så hittar du en föreläsningen som handlar om hjärntrötthet. Rekommenderar den varmt.  

Det finns även en bra bok som handlar om hjärntrötthet. Den heter När hjärnan inte orkar – om hjärntrötthet skriven av Birgitta Johansson och Lars Rönnbäck.

För anhöriga finns böckerna: Stroke - och sedan...?  av Marie Swendenius.

Anhörig i nöd och lust av Lennart Johansson.

Alla böckerna kan beställas från www.strokeforbundet.se Gå sedan in på webb-butik.

Om du har frågor eller klagomål på vården, kan du gå in på följande sida och se hur du ska gå till väga:

www.1177.se/gotland/tema/patientlagen

 

Förbundet finns att följa på sociala medier, förutom förbundets hemsida:

Facebook: https://www.facebook.com/Strokeforbundet

Twitter: https://twitter.com/Strokeforbundet

Instagram: https://www.instagram.com/strokeriksforbundet

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/11034733

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCRpqKJLyuFByzYzCqJVtxoQ

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 


  Aktuella rabatter för dig som är medlem i föreningen.

 

·       Som medlem får Du 600 kronors rabatt på årskort på Form. 

·       Nordic Choice Hotels ger våra medlemmar rabattmed: 

15% på logi på samtliga Comfort Hotel och Clarion CollectionHotel 20% på samtliga Quality Hotel och ClarionHotel

Vid bokning (och för att ta del av rabatten) ska ”Stroke-Riksförbundet” uppges och hänvisa till”Intresseorganisationer”

 
 ______________________________________________________________________________________

 

 


BOKTIPS


Stroke och konsten att vara anhörig, av Maria Wallström
Detta är en praktisk och lättillgänglig handbok i konsten att hantera känslor och problem
som vi kommer i kontakt med då våra närmaste drabbas av svår och långvarig sjukdom. 
Boken vänder sig till alla som har anhöriga som behöver hjälp, men främst riktar sig boken 
till anhöriga som har närstående som drabbats av stroke.
Utifrån fallbeskrivningar hämtade från anhöriga som under anonymitet berättar om sina liv och 
erfarenheter av hur det är att plötsligt bli anhörig till någon som blir mycket svårt sjuk diskuterar Maria Wallström 
situationer som många anhöriga möter och hur det är att gå igenom sorg, uppleva förlust, ensamhet,
svek och till och med konflikter och hur man läker. 
Hon gör läsaren delaktig och manar till eftertanke och hon ger råd om hur man kan börja bearbeta sin livssituation 
för att i slutändan hitta tillbaka till en fungerande tillvaro.
Här finns också fakta om stroke och strokerelaterade handikapp och om stöd och vilka 
rättigheter som samhället erbjuder och borde erbjuda anhöriga. 
Boken bygger på praktiska tips, intervjuer med anhöriga och tips och råd från författaren.
Boken kom till för att drabbade familjer ska få stöd, psykologiskt, praktiskt och ekonomiskt, 
att hantera den svåra situation som uppstår när någon i familjen blivit sjukt i stroke. 
Det är ingen medicinsk handbok utan en handbok i att klara vardagen.

Detta är mitt liv, av Janne Palmborg. 
Att leva med ett funktionshinder är påfrestande när man är normaltänkande. 
Man blir väldigt trött på omgivningens reaktion på funktionshindret. 
Man åker berg och dalbana upp och ner, upp och ner i sitt psykiska jag. 
Min bok handlar om detta, den handlar om mig själv, hur jag upplever mina medmänniskor som hjälper mig 
och leva ett normalt liv som möjligt trots mina funktionshinder.

Att förlora pappa, av Eva Nordenhammar. 
Natten till påskafton drabbades pappa av en stroke, en stor propp. 
På akuten ligger pappa, icke kontaktbar. 
Blir mamma änka? Blir han ett kolli? 
Hela den första veckan svävar han mellan liv och död. 
En dag ringer de från sjukhuset. Pappa är sämre.
Vi tar adjö en i taget. Många gånger har jag tänkt tillbaka på avskedet med tacksamhet. 
Pappa, som jag kände honom, dog där på sjukhuset 
och det har känts bra att jag tog adjö av honom och den relation jag hade till honom som frisk. 
För mot alla odds vaknar han ur medvetslösheten. 
Men mitt i lättnaden känner jag att något är fel. Personen som ligger i sjukhussängen har jag aldrig träffat förut. 
Han babblar oavbrutet. Och fast jag är så glad att han har vaknat blir jag rädd. 
Jag trodde döden var det värsta som kunde hända och hade ingen aning om att en skada på hjärnan 
kan plocka fram en helt ny person. 
Jag var grundlurad av naturen eller livet självt.