Vad vi gör

 

Vi arbetar för:

* att strokedrabbade och deras närstående får ett bra  stöd både inom vården och i samhället och får en så

god livskvalitet som möjligt.

* en bättre vård och rehabilitering genom ökad kunskap Vi anordnar utbildningsdagar för vårdpersonal, drabbade och närstående.

* en ökad allmän kunskap om stroke, dess symtom, konsekvenser och riskfaktorer genon bland annat broschyrer, föreläsningar och hemsida.

* att yngre strokedrabbades behov uppmärksammas och tillgodoses.

* att kunskapen om dolda funktionshinder och handikapp ökar.


Vilka är vi:

Styrelse 2024
Ordförande Annette Möllerström,Visby tel:0739740320 annettemollerstrom@hotmail.com (kontaktperson)

Vice ordförande Sten Julin 

Kassör Inger Westerlund.

Ord ledamot

Inga-Lena Wesley                                                                                                                                Elisabeth Helander

Suppleanter

Berth Möllerström, 
Inger Hammarlund, 

Valberedningen

Samkall Gun Eriksson

Ledamot Karin Lindberg
Ledamot Agneta Falk